самрын боргоцой~самрын боргоцог
самар үүрлэсэн хонгорцог