САЛБАН I

Хүн, мал, амьтны сархинаг доторх олон салаа, хальслаг хуудас: сархинагийн салбан арилгах (төхөөрсөн дэлгэрэнгүй...

сархинагийн салбан арилгах төхөөрсөн малын сархинаг цэвэрлэх
баастай сархинагийн салбан олон аливаа ажил төрлийг хийж эхлээгүй байхад хүнд хэцүү, бэрхшээлтэй мэт санагддаг гэсэн санаа
Ижил үг:

САЛБАН II

САЛБАН III

САЛБАН IV

Адууны бүдүүн гэдэсийг зарим нутагт ийн нэрлэнэ.

Адууны салбан амттай.

Зочин 2015-12-02 14:23:42