өрөмний өт шиг
тогтворгүй, их хөдөлгөөнтэй байх

Жаргал хэдийгээр чадлаар илүү, бие бялдар том боловч өрөмний өт шиг Хонгорыг олж цохиж чадахгүй ажээ. Ч.Лодойдамба. Тунгалаг тамир.

Зочин 2015-04-03 13:38:06