орох зургаан үүд
/ анагаах /
монгол эмнэлэгт арьс, мах, судас, яс, цул, саа зэрэг зургаан эрхтний өвчин

саа биш савд унах гэж УАУ-нд өвчин орох 6 үүд гэж байдаг

цулд буух савд унах

Зочин 2015-12-08 14:46:13


өвчин арьсанд тархаж, маханд дэлгэрч, судлаар гүйж, ясанд шунан, цулд буун, савд унаж биед орму.

Зочин 2017-07-01 00:14:54