ОЁОР
/ яриа /

Ёроол, үнд‎эс: авдрын оёор (авдрын ёроол), модны оёор (модны ёзоор, үндэс), дэлгэрэнгүй...

авдрын оёор авдрын ёроол
модны оёор модны ёзоор, үндэс
оёорт хүрэх ёроолд нь хүрэх
оёорыг нь уудлах ёроолыг нь уудлах

далайн оёор (далайн ёроол)

Зочин 2015-06-17 10:46:12


Обхобрблбибобтбтбобүблүбүбобшб

Ьчобоөпөоалсзөтдялбобхрлөхурулөиөлаоаоаоөлөижлүуиуб

Зочин 2020-03-23 17:37:06