худалч хүний нээрэн олон, хуурамч хүний хөөрхий олон
/ зүйр цэцэн үг /
худал, хуурмаг зүйлийг үнэн болгохын тулд дахин дахин давтах гэсэн санаа

Эх зохиох

Худал хуурмаг зүйл

Зочин 2019-10-25 11:17:50