НОЦЛОХ

1. Адгуус, араатан амьтны байн байн зуух: нохой онцлох (нохой байн байн зуух);


2. Гараар байн байн барих, татах;
3. Юмыг угз татан таслах;
4. Бусдад халдах.

энгийн олноос илүүгээр үзэх, чухалчлах

монгол бичгээр бичсэн нь буруу байна

Зочин 2015-07-19 20:02:51