нохойн баас гурван жил болбол эмд орно
/ зүйр цэцэн үг /
хэдий муу муухай боловч нөхцөл байдлаас шалтгаалж эрхэм болж хувирах гэсэн санаа