гарж нохой
бие бүдүүн, үс сахлаг, толгой том, дуу өтгөн төвд нохой

Бие бүдүүн, үс сахлаг, толгой том, хошуу банхагар, Монгол нохой

Энэтхэгийн хар уулын чононоос гаралтай гарж нохой нь Монгол улсын баруун хязгаар алтайн уулс хавиас үүсэлтэй.

Зочин 2015-09-02 12:21:34