НИЙЛҮҮР

Хутга зэрэг мэсний зүйлийг хавирч хурцлах тусгай багаж: хутганы нийлүүр (хутга хавирч хурцлах дэлгэрэнгүй...

лам хуврагуудын нус нийхэд хэрэглэдэг цэмбэн алчуур Баатар, Иж үгийн толиос

Зочин 2015-07-07 13:07:25