НАРГИЛ :

наргил мод (халуун бүсийн элсэрхэг газарт ургадаг, өд мэт навчтай нэг зүйл дал мод, навчийг барилгад дэлгэрэнгүй...