НАЛИХ II
/ анагаах /

Адуунд тусах нэг зүйл өвчин.

Ижил үг:

НАЛИХ I