НАЛИАЛ I

Ямар нэгэн зүйл сэтгэл санаанаас гарахгүй үргэлж бодогдох нь, сэтгэл санаа татагдах нь: налиал болох дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

НАЛИАЛ II