АНУ
/ хэл шинжлэл /

1. Гуравдугаар биеийн хамаатуулах төлөөний үг - Бүгдээр амь насан ану урт болтугай. Шувууны даллага., нэг ану (нэг нь), хоёр ану (хоёр нь);


2. Өгүүлэгдэхүүний илтгэгч.

нэг ану нэг нь
хоёр ану хоёр нь

хүний нэр

Ану хатан

Зочин 2015-10-22 21:21:37