МЯЛАН
/ анагаах /

1. Мялзан;


2. [шилжсэн] Үхрийг хараан хэлэх үг - Ийм гайтай мялан байх гэж... дээ. С.Дашдооров. Айлын хүүхэн дэлгэрэнгүй...