МЭРГЭШИХ

1. Нэг төрлийн шинжлэх ухааны дотроос аль нэг салбарыг нь дагнан судалж эзэмших: мэргэшсэн нягтлан дэлгэрэнгүй... (олон улсын нягтлан бодох бүртгэлийн дээд боловсрол эзэмшсэн, тусгай зөвшөөрөлтэй мэргэжилтэн), ном сургаалд мэргэших (ном сургаалд суралцан боловсрол эзэмших) - Зонховын ном сургаалд мэргэшиж, Галдан хийдийн номч мэргэн ширээтийн найман арслант алтан ширээнд... залан тахих гэж байсан хүний бодол нэгмөсөн өөр болж... гэнэ. Б.Ринчен. Гүнж;


2. Чадмаг, сурмаг болох, дадамгайрах: анд мэргэших (ан ав хийхдээ гаргуун сайн болох).

мэргэшсэн нягтлан бодох олон улсын нягтлан бодох бүртгэлийн дээд боловсрол эзэмшсэн, тусгай зөвшөөрөлтэй мэргэжилтэн
ном сургаалд мэргэших ном сургаалд суралцан боловсрол эзэмших
анд мэргэших ан ав хийхдээ гаргуун сайн болох

мэргэшлийн

ажил мэргэжилийн мэргэшлийн түвшин өсөх.

Зочин 2016-03-31 13:56:59