сайн санааны үзүүрт тос, муу санааны үзүүрт зүү
/ зүйр цэцэн үг /
сайн санавал ажил бүтэмжтэй, муу санавал бүтэмжгүйгээс гадна хорлонтой гэсэн санаа

сайн санааны үзүүрт тос муу санааны үзүүрт ус

сайн санавал ажил бүтэмжтэй муу санавал бүтэмжгүйгээс гадна хорлонтой гэсэн санаа

Зочин 2015-05-12 20:02:50