амаа мурийлгах
амаа нэг тал руу нь хэлтгий болгох

Утга

Ам муйрих

Зочин 2018-09-24 21:10:16