МОНГОР

Эртний монгол болон бусад үндэстэн холилдсоноос үүссэн үндэстэн, цагаан монгол, Хөх нуур, Ганьсу зэрэг мужуудад дэлгэрэнгүй...