МАРГАСАР
/ зурхай /

1. Сарны зурхайн ёсны хорин найман одны нэг;


2. Энэтхэгийн өвлийн эхэн сар.