МАНААХАН
/ бөө /

Бөөгийн ерэн есөн тэнгэрийн нэг, ан авыг тэтгэх тэнгэр.