АНГАД
/ домог /

Ертөнцийг бүтээх үед туурвигч баатрын дүрээр их далайн ёроолоос атга шороо зууж олж ирсэн шумбагч шувуу.