МАГТААЛ I

Сайн сайхан талаас нь сайшаан өгүүлсэн үг хэллэг: магтаал хүртэх (магтагдан сайшаагдах) - Урьд дэлгэрэнгүй... Ч.Лодойдамба. Тунгалаг Тамир., магтаалын үг (сайшаасан үг хэллэг), хоосон магтаал (худал сайшаан магтах нь) - Өнгөний сайхан, хоосон магтаал, худал инээдэд хууртжээ. Д.Равжаа. Зохиолын эмхэтгэл., магтаал сайшаал [хоршоо] (сайшаан магтах үг), муу хүн магтаалд дуртай, сохор үхэр усанд дуртай [зүйр цэцэн үг] (хэрээ мэдэхгүй байх г‎эсэн санаа).

магтаал хүртэх магтагдан сайшаагдах
магтаалын үг сайшаасан үг хэллэг
хоосон магтаал худал сайшаан магтах нь
магтаал сайшаал сайшаан магтах үг
муу хүн магтаалд дуртай, сохор үхэр усанд дуртай хэрээ мэдэхгүй байх гэсэн санаа
Ижил үг:

МАГТААЛ II

Do sek

Зочин 2019-09-06 10:21:01