ЛОДРОО

Эртний энэтхэгийн яруу найрагт гардаг цэцэг.