латин цагаан толгой
дэлхийн алдарт гурван их үсгийн системийн нэг авианы үсэгт цагаан толгой зуунд Эртний Ромд үүссэн, анх хорин үсэгтэй байсан боловч хожим нэмж хорин дэлгэрэнгүй...

латин хэлний цагаан толгой 24 үсэгтэй байх ба эгшиг, гийгүүлэгч 2-оос бүрдэнэ. Эгшиг авиаг Vocales гэх гэх 6 байдаг. Гийгүүлэгч авиаг Consonantes гэж нэрлэх ба 18 байдаг.

Зочин 2016-03-28 11:04:36