их шар цэцэг
/ ургамал /
навч нь тойрон ургаж доош сулдайсан, цэцгийн төрх хонх мэт, өнгө цагаан, улаан, ногоовтор олон янз, үзвэл уйтгар сэргэх хэмээн үздэг бут бутаар ургах дэлгэрэнгүй...