их авгай залах
бүсгүй хүнийг золиос болгох, хөсөр цөлөх