ИТГЭЛЦҮҮР

Тоон илэрхийлэлд үржүүлэгч тоо - Бодисын биеийн аль нэг шинж чанарыг тодорхойлж буй тоо энэ салбарт орчин үеийн дэлгэрэнгүй... “Үнэн” сонин.

Бодисын биеийн аль нэг шинж чанарыг тодорхойлж буй тоо энэ салбарт орчин үеийн техниктэй бөгөөд олборлох явцад, алт ялгах хамгийн өндөр итгэлцүүртэй юм: энэ тайлбар, жишээ их ойлгомж муутай юм

Зочин 2016-03-18 10:43:27