ИРИДИ
/ хими /

Саарал цайвар өнгөтэй, хайлц муутай, хүнд, химийн элемент металл - Эрдэнийн металлын бүлэг, үүнд: алт, мөнгө, дэлгэрэнгүй... О.Намнандорж. Түүвэр зохиол.