АМЬДРАЛ

1. Хүн, амьтан, ургамлын төрж бий болохоос үхэж мөхөх хүртэлх үеийн оршин байх үе: амьтны амьдрал дэлгэрэнгүй...


2. Хүрээлэн байгаа бодит байдал, нөхцөл байдал - Миний охин амьдрал мэдэхгүй гэнэн байна. С.Лочин. Сэтгэлийн дэлгэрэнгүй...
3. Амь зуулга, аж төрөл: амьдрал дээшлэх (амь зуулга дээрдэх) - Амьдрал маань дээшилж, овоохой маань таван ханатай гэр дэлгэрэнгүй... С.Удвал. Та бид уулзана., амьдрал дордох (амь зуулга дордох), амьдрал хүндрэх (аж төрөхөд бэрх болох), амьдрал тэгш (аж төрөл тэгш), амьдрал ядуу (амь зуулга муухан), амьдралын өртөг (амь зуулгын өртөг), амьдралын түвшин (амьдралын хэр хэмжээ, амьдралын боломж бололцоо), амьдралын хэрэгцээ (хүний хэрэгцээний хэр хэмжээ), аж амьдрал [хоршоо] (ахуй амьдрал), ахуй амьдрал ~ амьдрал ахуй [хоршоо] (аж төрөл) - Амьдрал ахуйд хоромжгүй үхэж эчвээ. В.Инжаннаши. Хөх судар.

амьтны амьдрал амьтны амьд явах хэлбэр
ургамлын амьдрал

ургамлын ургах, үржих хэлбэр

хүний амьдрал

хүний амьд оршин байх үе

амь амьдрал

а. Ахуй амьдрал; б. Амь нас

амьдралаа холбох гэр бүл болох, ханилан суух
гэр бүлийн амьдрал гэр бүлийн аж төрөл
нийгмийн амьдрал

нийгмийн хөгжил хөдөлгөөн

хамтын амьдрал хамтын аж төрөл
хотын амьдрал хот суурин газрын аж төрөл
хөдөөгийн амьдрал нүүдэлчин ардын аж төрөл
цэргийн амьдрал цэрэг хүний аж төрөл
амьдрал дээшлэх амь зуулга дээрдэх
амьдрал дордох амь зуулга дордох
амьдрал хүндрэх аж төрөхөд бэрх болох
амьдрал тэгш аж төрөл тэгш
амьдрал ядуу амь зуулга муухан
амьдралын өртөг амь зуулгын өртөг
амьдралын хэрэгцээ хүний хэрэгцээний хэр хэмжээ
аж амьдрал ахуй амьдрал
ахуй амьдрал~ амьдрал ахуй аж төрөл