ЗЭХЭХ

1. Хэрэглэх юмыг урьдаас бэлтгэж бэлэн болгох; базаах, төхөөрөх - Хамаг юмаа зэхэх, төлөвлөгөөний ялимгүй дутууг дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл., унаа малаа зэхэх (унаж явах морь малаа аянд гарахад бэлэн болгох), зэхэх бэлтгэх [хоршоо] (төхөөрч бэлтгэх, бэлэн зэлэн болгох) - Зоогийг нь зэхэж ширээн дээр эрэмбэ ёстой өрнө. С.Удвал. Та бид уулзана;


2. Завдалхийлэх: гүйлтэд зэхэх (гүйхэд бэлэн болох, гүйж эхлэхээр анах), харайхаар зэхэх (харайхаар анах) - дэлгэрэнгүй...
унаа малаа зэхэх унаж явах морь малаа аянд гарахад бэлэн болгох
зэхэх бэлтгэх төхөөрч бэлтгэх, бэлэн зэлэн болгох
гүйлтэд зэхэх гүйхэд бэлэн болох, гүйж эхлэхээр анах
харайхаар зэхэх харайхаар анах

араг зэхэх

чи араг зэхэж ях нь вэ

Зочин 2015-03-04 08:51:13


Бэлтгэх

Араг зэхэх болов

Зочин 2018-03-18 22:47:57