ЗЭТЭР

Хүний гар, хөлийн хумсны угийн арьсны нугалаас; зэт: зэтэр сөрөх (хумсны угийн арьс урагдаж дөрдийх) дэлгэрэнгүй...

одоогийн хүйтэн гагнуурын бас зэтэр гэдэг байсан уу

Зочин 2015-12-21 01:23:45