ЗЭМ I

Гэмт буруу үйлийн нэр: гэм зэм [хоршоо] (а. Гэм хор; б. Гэм буруу) - Гэм зэм хийдэггүй болохоор дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Үймээний жил., зэм буруу [хоршоо] (алдаа дутагдал, гэм буруу) - За тэгээд маргааш нь над дээр хамаг зэм буруу тохогдох юм даа. Л.Түдэв. Улаан наран.

гэм зэм а. Гэм хор; б. Гэм буруу
зэм буруу алдаа дутагдал, гэм буруу
Ижил үг:

ЗЭМ II

Ял шийтгэл

Зочин 2019-08-28 16:08:31