ЗЭЛМЭН

Зэлмүүр: өлөн зэлмэн [хоршоо] (хоол унд муутай, хүнсээр дутмаг тарчиг байдал).

өлөн зэлмэн хоол унд муутай, хүнсээр дутмаг тарчиг байдал

Зэлмэн -эртний овог. Ургийн овог

Зочин 2017-03-29 05:30:35