ЗОВХИ

Хүн, амьтны нүдний дээд доод аньсаганы нэр, нүдний булан, нүдний өнцөг: зовхи татах (нүдний зовхи дэлгэрэнгүй...

зовхи татах нүдний зовхи татав татав хийх
зовхи чичирхийлэх нүдний аньсага татвалзан хөдлөх
зовхи нь нуухтах нүдний буланд нуух тогтох
зовхи нь буух сүр сүлдгүй болох, омог нь дарагдах
зовхи нь өөдөө сэргэлэн цовоо, хийморьлог

блах блах

хааххаааааа

Зочин 2018-02-27 17:53:08