ЗАРЦУУЛАЛТ

1. Зарцуулах үйлийн үр дүнг заасан нэр, зарцуулж буй явц байдал;


2. Зарцуулал: зарцуулалт хийх (зориулан зарлагадах) - Түүний зарцуулалт дээр хатуу хяналт тавих хэрэгтэй.дэлгэрэнгүй...

мөнгө зарцуулалт

мөнгөө зарцуулах

Зочин 2015-05-24 07:23:25