ам хагарах
а. Бэрхшээж, төвөгшөөж, эргэлзэж байсан зүйлийг сая хэлэх; б. Олны дотор зовохгүй ярих

Vneniig heleh

sadesresrret

Зочин 2015-04-22 09:14:39