амыг нь тослох
тал засах, хээл хахууль өгөх

Долигонох

Мишээлд Ану их долигонодог

Зочин 2015-11-24 10:49:46