ЖИНГЭРТЭХ
/ доромж /

1. Аальгүйтэх, маяглах;


2. Бүсгүй хүүхэд золбин, тэнэмэл болох.