ЖИЛЭН

Тэмээний хомын доогуур жийрэглэх эсгий, бөсөөр хийсэн жийрэг.

Дөнгөж мэдэгдэх төдий салхи

Баруунаас жилэнтэй байна.

Зочин 2015-11-30 15:50:08


жавар салхи

жилэн гарах- салхи гарах

Зочин 2015-12-28 13:16:43