ДҮҮРЭЭ II

Царай, зүс.

Ижил үг:

ДҮҮРЭЭ I

ДҮҮРЭЭ III