ДҮҮЛЭХ I

1. Нэгээс нөгөө рүү харайх, дэгдэх: харайн дүүлэх (хол хол харайлан дэгдэх) - Өмнөх хушны дэлгэрэнгүй... Д.Цэдэв. Айргийн амт., үсрэх дүүлэх [хоршоо] (хол хол харайх, нэгээс нөгөөд харайх);


2. Амьтны зүтгэлхийлэн агсрах, харайж цовхрох: нохой уяандаа дүүлэх (нохой уяандаа зүтгэлэх);
3. Хүний уурсаж дэмий дүрэм үзүүлэн авирлах - Хүнд уурлаж дүүлж болохгүй. Яриа;
4. [шилжсэн] Дэгдэх, хийсэх - Намрын салхи дүүлж байна. Ч.Чимид. Түүвэр зохиол.

харайн дүүлэх хол хол харайлан дэгдэх
үсрэх дүүлэх хол хол харайх, нэгээс нөгөөд харайх
нохой уяандаа дүүлэх нохой уяандаа зүтгэлэх
Ижил үг:

ДҮҮЛЭХ II

ДҮҮЛЭХ III

[шилжсэн] жигүүртэн далавчаа дэлгэн агаарт эргэлдэн нисэх

Хаданд харцгай мөнгөн бүргэд дүүлэн нисэх мэт үүлэнд шумбана.

Зочин 2015-07-13 20:50:00