ДОХИОЛГО :
/ хөгжим /

дохиолго хөгжим (эрхэмсэг дайчин шинжтэй, уриа дуудлагын бүрээдэх аялгуу; даралтгүй бүрээгээр их дэлгэрэнгүй...