АЛБИН I
/ домог /

Үлгэр домогт гардаг нэгэн зүйл ад чөтгөр: албины гал (чийгтэй дор газар шөнө үзэгдэх хөхөвтөр гал, дэлгэрэнгүй...

албины гал

чийгтэй дор газар шөнө үзэгдэх хөхөвтөр гал, амьд бодис ялзрахад үүсэж ноцсон хийн гэрэл

ад албин

ад чөтгөр, элдэв муу юм

албин савдаг лус савдаг
албин тийрэн үлгэр домогт гардаг, муу муухайг төлөөлдөг амьтад
албин хүлчин

элдэв муу зүйл

албин чөтгөр ад чөтгөр
албин шулам ад шулам
Ижил үг:

АЛБИН II