ДАЯГА I
/ хөгжим /

Өөрсний эгшигтийн нам, шагшуургат хөгжмийн нэгэн зүйл. Даяга нь үлээвэр найрал хөгжмийн өмнө шагшуулан дуугаргах дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ДАЯГА II: