ДАРАЙХ

1. Арьс, шир зэргийн арчилгаа дутсанаас даргар болох: арьс дарайх (арьс шулуун чигтээ хатаж, дэлгэрэнгүй...


2. Нойтон зүйлийг хөлдөөх - Угаасан юм гадаа хүйтэнд дарайтал хөлдөөд... “Утга зохиол урлаг” дэлгэрэнгүй... дэрийж дарайх [хоршоо] (дэрдийсэн хатуу юмны мэдрэгдэх);
3. Зөөлөн газарт хатуу юм хөрзийх, барзайх: нуурын давс дарайтал ургах (нуурын давс товхойн ургах).

арьс дарайх арьс шулуун чигтээ хатаж, зөөлрөхгүй байх
шир дарайх шир хавтгай чигээрээ хатаж, нугарахгүй болох
дэрийж дарайх дэрдийсэн хатуу юмны мэдрэгдэх
нуурын давс дарайтал ургах нуурын давс товхойн ургах

томдох

томдсон хувцас дарайх

Зочин 2015-11-18 21:26:19