ДАРААХ

1. Удаах, дараагийн: дараах анги (дараагийн анги, бүлэг), дараах дүү (удаах дэлгэрэнгүй...


2. Тэртээх, хойдох: хорин жилийн дараах (хорин жилийн хойдох) - Хорь гучин жилийн дараах юмны төлөө ингэж зүтгэж явдаг дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Хонгорзул.

дараах анги дараагийн анги, бүлэг
дараах дүү удаах дүү
дараах ээлж ирэх ээлж
хорин жилийн дараах хорин жилийн хойдох

дахь, дараахь, дорхи, доорхи гэж бичих ёстой гэж заалгаж байлаа. Хэрэв "дараахь" гэхийг "дараах" гэж бичдэг болсон юм бол "дахь"-ийг "дах" гэж бичих болж байна уу?

Зочин 2015-02-16 16:40:24