ГЯЛААН II
/ одон орон /

гялаан од (том буюу гэрэл тод одон) - Харуй бүрий арай л тасраагүй, үдшийн гялаан од зүүн өмний дэлгэрэнгүй... Д. Гармаа. Их урсгалын чимээ., гялаан унах (их од харвах), үдшийн гялаан (үдэш тод харагдах нэг од) - Үдшийн гялаан, мичид хэмээх бөөн од дээр хөөрч ирэв. Ц.Уламбаяр. Зовлон жаргал.

гялаан од том буюу гэрэл тод одон
гялаан унах их од харвах
үдшийн гялаан үдэш тод харагдах нэг од
Ижил үг:

ГЯЛААН I

ГЯЛААН III: