ГЭРЛЭЛ
/ зурхай /

Найман хүллийн нэг, галыг төлөөлнө.