гэм нь урдаа, гэмшил нь хойноо
хэрэг учрыг гарахаас нь өмнө сэрэмжлэхгүй бол гэмшивч хожимдоно гэсэн санаа

пр

Зочин 2015-11-30 13:14:41